تقویم هیات

تقويم برگزاري مسابقات پرش با اسب و درساژ استان تهران سال ١٣٩٤
رديف نوع مسابقه روز تاریخ گروه سني و رده ها توضیحات
١ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠١/٢٠ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D١ بزرگسال غرب تهران
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠١/٢١ O١ مالکین ، D بزرگسال، C بزرگسال (یک باراژ)
٢ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠١/٢٧ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O١ مالکین ، D١ بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠١/٢٨ C نونهال، C نوجوان، C جوان، O٢ مالکین ، D١ بزرگسال غرب تهران
٣ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٢/١٠ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D١ بزرگسال، D بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٢/١١ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O١ مالکین، D١ بزرگسال، D بزرگسال غرب تهران
٤ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٢/١٧ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O٢ مالکین ، D١ بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٢/١٨ نونهال، نوجوان، جوان ، C بزرگسال (دوبخشی) غرب تهران
٥ پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٣/٠١ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و اسب ایرانی، D بزرگسال شرق تهران
٦ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٤/٠٤ نونهال، نوجوان، جوان، D بزرگسال (دوبخشی) ماه رمضان
٧ شانزدهمین دوره  پنجشنبه  ٩٤/٠٤/٢٥  O١ مالکین (جدول A٢) و C١ بزرگسالان (جدول A٢) عید فطر
جام نشاطی ٩٤/٠٤/٢٧  B نونهال، B نوجوان، B جوان (یک باراژ) – D اسب ایرانی (دشواری تدریجی)
پرش با اسب ٩٤/٠٤/٢٨  O٢ مالکین (یک باراژ)، پیشکسوتان (یک باراژ)، B بزرگسال (دوراندی)
٨ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٥/٢٩ نونهال ، نوجوان ، جوان ، O٢ مالکین
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٥/٣٠ D١ بزرگسال، اسب ایرانی، C١ بزرگسال
قهرمانی

استان تهران

چهارشنبه ٩٤/٠٦/١١ O٣ مالکین (دوراندی)، B١ بزرگسال (روز اول) قهرمانی استان
٩ پنجشنبه ٩٤/٠٦/١٢ B نونهال، B نوجوان، B جوان – با یک باراژ
جمعه ٩٤/٠٦/١٣ B بزرگسال (راند اول)، A١ بزرگسال (راند دوم)
١٠ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٦/١٩ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D١ بزرگسال شرق تهران
١١ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٧/٠٩ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D بزرگسال
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٧/١٠ اسب ایرانی، O١ مالکین ، C١ بزرگسال
١٢ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٧/٢٣ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D١ بزرگسال
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٧/٢٤ O٢ مالکین ، اسب ایرانی، C بزرگسال (یک باراژ)
١٣ پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٨/١٤ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٨/١٥ اسب ایرانی، B١ بزرگسال (یک باراژ)
١٤ پرش با اسب چهارشنبه ٩٤/٠٨/٢٧ اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D١ بزرگسال
پرش با اسب پنجشنبه ٩٤/٠٨/٢٨ نونهال، نوجوان، جوان، اسب ایرانی
پرش با اسب جمعه ٩٤/٠٨/٢٩ O١ مالکین ، ١ C بزرگسال، B بزرگسال (دو راندی)

ارتباط با هیات

آدرس: اتوبان شهید دوران، جنب نیروی دریایی سپاه، مجموعه سوارکاری شهدا
تلــفن: ٧٧١٧٠٣٤٨ ٠٢١
فکـس: ٧٧١٧٠٣٤٨ ٠٢١
پیامک:٧٧١٧٠٣٤٨ ٠٢١
ایمـیل:

۱۳۹۷ © تمامی حقوق این سایت برای هیات سوارکاری استان تهران محفوظ می باشد. طراحی و اجرا: نوین راهکار تات