Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خبرها > متن خبر

خبرها

کد:723 مشاهده:492 تاریخ:1396/10/10

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت


پنجشنبه مورخ ٩٦/١٠/١٤
سالن سرپوشيده باشگاه نزاجا: (فقط آقايان)
رده ها به ترتیب: اسب مبتدی، سوار مبتدی،  E و C1 بزرگسالان (با يك باراژ)

سالن سرپوشيده باشگاه آزمون:
رده ها به ترتیب: اسب مبتدی، سوار مبتدي، رده E و C1 بزرگسالان (جدول A2)

بازدید مسیر: ساعت ٩:٠٠ صبح
مهلت ثبت نام: تا ساعت ٢٠:٠٠ روز چهارشنبه مورخ ٩٦/١٠/١٣ می باشد.(ثبت نام از طریق سایت هیأت می باشد و ثبت نام در روز مسابقه طبق مقررات ملی دو برابر مي باشد.)

سرویس خبری

اسپانسرها