Skip Navigation Linksصفحه اصلی > مسابقات و رویدادها > مسابقات و رویدادها

مسابقات و رویدادها

سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت

 
سالن سرپوشيده باشگاه بام:
روز جمعه مورخ ٩٦/١٠/٨
رده ها به ترتیب: اسب مبتدی، سوار مبتدی،  E و O2 مالكين (جدول A2)

بازدید مسیر: ساعت ٩:٠٠ صبح
مهلت ثبت نام: تا ساعت ٢٠:٠٠ روز پنجشنبه مورخ ٩٦/١٠/٧ می باشد.(ثبت نام از طریق سایت هیأت می باشد و ثبت نام در روز مسابقه طبق مقررات ملی دو برابر مي باشد.)

اسپانسرها